Türk İşaret Dili Eğitim Programı
HUKUKSAL AÇIDAN SOSYAL MEDYA, GERÇEKLİK VE MAHREMİYET ÜÇGENİ
Dijital Medya Okuryazarlığı Eğitimi
Popüler sosyal medya uygulamalarının kullanımı ve hukuki sorunları (Ücretsiz Seminer)