HUKUKSAL AÇIDAN SOSYAL MEDYA, GERÇEKLİK VE MAHREMİYET ÜÇGENİ
Popüler sosyal medya uygulamalarının kullanımı ve hukuki sorunları (Ücretsiz Seminer)